Blog


10 kroků ke zvládnutí angličtiny

Ve svém posledním článku Proč Češi neumí anglicky jsem se zabývala překážkami a jejich řešením převážně ze společenského pohledu. Psala jsem o české nátuře, zálibě v dabingu a neanglicky mluvících politicích a apelovala jsem na nás Čechy, abychom se více otevřeli světu, více s ostatními komunikovali a více se angličtinou obklopovali.Začít ale může každý sám u sebe. […]

Proč Češi neumí anglicky

Byli jste někdy v menším městě nebo na venkově ve Francii, Itálii nebo Rakousku? Jak dobře tam lidé uměli anglicky?Navzdory názvu článku a nelichotivým statistikám tvrdím, že na tom s angličtinou ve srovnání s ostatními národy zase tak špatně nejsme. Po 12 letech učení dospělých docházím k závěru, že pes je zakopán jinde, než že […]

Jak na angličtinu bez učebnic

U sebe v kuchyni jsem točila naposledy před 5 lety – jedno ze svých prvních videí. Tenkrát jsem se rozhodla přestat ve svých kurzech používat učebnice a v krátké videopozvánce jsem zvala zájemce o výuku Aj na můj nový Kurz zážitkové angličtiny.Byl to test jakési naivní představy, že to jde i jinak a že kvůli tomu nemusíte odjíždět žít […]

Why am I thankful in 2015?

Despite the increasingly controversial holiday the Americans are celebrating this week, I love the main perk of the Thanksgiving Day, and no, it’s not food. It’s the thanks-giving part. Something we don’t really do here in the Czech Republic, something we consider too “American”, too “positive” and are too proud to be inspired by. Something […]

7 TED talks which changed my life

Today, I want to share my 7 favourite TED talks which somehow changed my life. I´ve been wanting to do a post on TED talks for a really long time because they have so much to offer. And because watching them is a great way to improve your English!See, I believe in learning through stories. […]

25 BEST WEBSITES FOR LEARNING ENGLISH

How do you learn English in your free time? Do you meet internationals in cafés, do you self-study using books, do you get on the internet? When it comes to learning many people have realized they are not going to acquire the language just by sitting in classrooms. But not everyone has the opportunity to […]