Tips for students & teachers

Blog


How to learn English with podcasts

This article was written by Yveta Londa, my student of advanced courses. I think she did a great job!Why podcasts?A podcast is basically a radio show. A programme that you can find on the internet and listen to anytime you want. So one of the joys of podcasts is that you can pause whenever you want and […]

10 kroků ke zvládnutí angličtiny

Ve svém posledním článku Proč Češi neumí anglicky jsem se zabývala překážkami a jejich řešením převážně ze společenského pohledu. Psala jsem o české nátuře, zálibě v dabingu a neanglicky mluvících politicích a apelovala jsem na nás Čechy, abychom se více otevřeli světu, více s ostatními komunikovali a více se angličtinou obklopovali.Začít ale může každý sám u sebe. […]

Proč Češi neumí anglicky

Byli jste někdy v menším městě nebo na venkově ve Francii, Itálii nebo Rakousku? Jak dobře tam lidé uměli anglicky?Navzdory názvu článku a nelichotivým statistikám tvrdím, že na tom s angličtinou ve srovnání s ostatními národy zase tak špatně nejsme. Po 12 letech učení dospělých docházím k závěru, že pes je zakopán jinde, než že […]

Jak na angličtinu bez učebnic

U sebe v kuchyni jsem točila naposledy před 5 lety – jedno ze svých prvních videí. Tenkrát jsem se rozhodla přestat ve svých kurzech používat učebnice a v krátké videopozvánce jsem zvala zájemce o výuku Aj na můj nový Kurz zážitkové angličtiny.Byl to test jakési naivní představy, že to jde i jinak a že kvůli tomu nemusíte odjíždět žít […]

7 TED talks which changed my life

Today, I want to share my 7 favourite TED talks which somehow changed my life. I´ve been wanting to do a post on TED talks for a really long time because they have so much to offer. And because watching them is a great way to improve your English!See, I believe in learning through stories. […]

25 BEST WEBSITES FOR LEARNING ENGLISH

How do you learn English in your free time? Do you meet internationals in cafés, do you self-study using books, do you get on the internet? When it comes to learning many people have realized they are not going to acquire the language just by sitting in classrooms. But not everyone has the opportunity to […]