Naši lektoři


Nina Hanáková - Nina English lektorka Nina Hanáková
Lenka Ludvíková - Nina English lektorka Lenka Ludvíková
Petra Fekete - Nina English lektorka Petra Fekete
Cisel Derli - Nina English lektorka Cisel Derli
Jarrot Garza - lektor Nina English Jarrot Garza
Robin Smith - lektor Nina English Robin Smith
Anthony Hill - lektor Nina English Anthony Hill
Matt Bleson - Nina English lektor Matt Bleson
Eva Rudolfová - lektorka Eva Rudolfová
Marta Heinlová - lektorka Nina English Marta Heinlová
Ineka Estabrook