Blog


How to learn English with podcasts

This article was written by Yveta Londa, my student of advanced courses. I think she did a great job!Why podcasts?A podcast is basically a radio show. A programme that you can find on the internet and listen to anytime you want. So one of the joys of podcasts is that you can pause whenever you want and […]

10 kroků ke zvládnutí angličtiny

Ve svém posledním článku Proč Češi neumí anglicky jsem se zabývala překážkami a jejich řešením převážně ze společenského pohledu. Psala jsem o české nátuře, zálibě v dabingu a neanglicky mluvících politicích a apelovala jsem na nás Čechy, abychom se více otevřeli světu, více s ostatními komunikovali a více se angličtinou obklopovali.Začít ale může každý sám u sebe. […]

Proč Češi neumí anglicky

Byli jste někdy v menším městě nebo na venkově ve Francii, Itálii nebo Rakousku? Jak dobře tam lidé uměli anglicky?Navzdory názvu článku a nelichotivým statistikám tvrdím, že na tom s angličtinou ve srovnání s ostatními národy zase tak špatně nejsme. Po 12 letech učení dospělých docházím k závěru, že pes je zakopán jinde, než že […]

Jak na angličtinu bez učebnic

U sebe v kuchyni jsem točila naposledy před 5 lety – jedno ze svých prvních videí. Tenkrát jsem se rozhodla přestat ve svých kurzech používat učebnice a v krátké videopozvánce jsem zvala zájemce o výuku Aj na můj nový Kurz zážitkové angličtiny.Byl to test jakési naivní představy, že to jde i jinak a že kvůli tomu nemusíte odjíždět žít […]

Why am I thankful in 2015?

Despite the increasingly controversial holiday the Americans are celebrating this week, I love the main perk of the Thanksgiving Day, and no, it’s not food. It’s the thanks-giving part. Something we don’t really do here in the Czech Republic, something we consider too “American”, too “positive” and are too proud to be inspired by. Something […]

7 TED talks which changed my life

Today, I want to share my 7 favourite TED talks which somehow changed my life. I´ve been wanting to do a post on TED talks for a really long time because they have so much to offer. And because watching them is a great way to improve your English!See, I believe in learning through stories. […]