Podmínky účasti

 

DOCHÁZKOVÉ KURZY A TÝDENNÍ INTENZIVKY

Vyplněním a odesláním přihlášky do kurzu Nina English se zavazujete nejpozději do týdne uhradit celé kurzovné, a to ode dne obdržení emailu s instrukcemi k platbě. Nina English se zavazuje odeslat instrukce k platbě nejpozději do 48 hodin od odeslání přihlášky. Pokud kurz začíná za méně než týden, zavazujete se uhradit kurzovné nejpozději do 3 dnů od obdržení instrukcí k platbě. 

Zaplacením kurzovného se vaše objednávka stává závaznou.

V případě, že se rozhodnete zrušit svoji účast na kurzu:

 

Pokud se odhlásíte z kurzu v jeho průběhu (v důsledku osobního rozhodnutí, nemoci, rodinných či jiných důvodů), je zaplacené kurzovné nevratné a nelze jej převést na jiného studenta, na jiný kurz ani jiný termín.

Zameškané lekce se nenahrazují.

Lektor má právo ukončit studentovu účast, pokud bude student svým chováním narušovat průběh kurzu, případně z jiných závažných důvodů. V tomto případě bude poměrná část kurzovného vrácena.

Nina English si vyhrazuje právo vypsaný kurz před jeho začátkem zrušit. Dojde-li ke zrušení z důvodu nenaplnění kapacity kurzu, bude vám navržen náhradní termín nebo vráceno zaplacené kurzovné v plné výši. Nina English si  vyhrazuje právo na změnu lektorů v průběhu kurzu.

Student si je vědom, že…

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PŘES SKYPE

Lekce probíhá 1x týdně 60min přes Skype nebo dle domluvy. Na dni a hodině další lekce se domlouváme vždy na konci lekci.

Objednaný balíček lekcí se platí předem, na bankovní účet Nina English.

Potřebuje-li student lekci zrušit, musí tak učinit nejpozději 24h před zahájením výuky, jinak mu lekce propadá. Lekci lze zrušit přes email nebo sms.

Při předčasném ukončení studia ze strany studenta se kurzovné nevrací. Při předčasném ukončení studia ze strany Nina English se vrací kurzovné za neodučené lekce.

Student je sám zodpovědný za vlastní studijní posun, který je plně závislý na studentově motivaci a práci v lekcích i mimo ně.

Pokud student nevyplní všechny zadané úkoly z předchozí lekce nejpozději 30min před zahájením lekce, úkoly se dělají ve výuce (=ztráta času).

Obsah a služby zdarma, které se odvíjejí od počtu objednaných lekcí, jsou k nahlédnutí zde: “Individuální výuka Skype.”

 

JEDNODENNÍ KURZY A VÍKENDOVKY

Vyplněním a odesláním přihlášky do kurzu Nina English se zavazujete nejpozději do týdne uhradit celé kurzovné, a to ode dne obdržení emailu s instrukcemi k platbě. Nina English se zavazuje odeslat instrukce k platbě nejpozději do 48 hodin od odeslání přihlášky. Pokud kurz začíná za méně než týden, zavazujete se uhradit kurzovné nejpozději do 3 dnů od obdržení instrukcí k platbě. 

Zaplacením kurzovného se vaše objednávka stává závaznou.

V případě, že se rozhodnete zrušit svoji účast na kurzu:

 

Pokud se odhlásíte z kurzu v jeho průběhu (v důsledku osobního rozhodnutí, nemoci, rodinných či jiných důvodů), je zaplacené kurzovné nevratné a nelze jej převést na jiného studenta, na jiný kurz ani jiný termín.

Zameškané lekce se nenahrazují.

Lektor má právo ukončit studentovu účast, pokud bude student svým chováním narušovat průběh kurzu, případně z jiných závažných důvodů. V tomto případě bude poměrná část kurzovného vrácena.

Nina English si vyhrazuje právo vypsaný kurz před jeho začátkem zrušit. Dojde-li ke zrušení z důvodu nenaplnění kapacity kurzu, bude vám navržen náhradní termín nebo vráceno zaplacené kurzovné v plné výši. Nina English si  vyhrazuje právo na změnu lektorů v průběhu kurzu.

Student si je vědom, že…