Podmínky účasti

 

DOCHÁZKOVÉ KURZY A TÝDENNÍ INTENZIVKY

Vyplněním a odesláním přihlášky do kurzu Nina English se zavazujete nejpozději do týdne uhradit celé kurzovné, a to ode dne obdržení emailu s instrukcemi k platbě. Nina English se zavazuje odeslat instrukce k platbě nejpozději do 48 hodin od odeslání přihlášky. Pokud kurz začíná za méně než týden, zavazujete se uhradit kurzovné nejpozději do 3 dnů od obdržení instrukcí k platbě. 

Zaplacením kurzovného se vaše objednávka stává závaznou.

V případě, že se rozhodnete zrušit svoji účast na kurzu:

 

Pokud se odhlásíte z kurzu v jeho průběhu (v důsledku osobního rozhodnutí, nemoci, rodinných či jiných důvodů), je zaplacené kurzovné nevratné a nelze jej převést na jiného studenta, na jiný kurz ani jiný termín.

Zameškané lekce se nenahrazují.

Lektor má právo ukončit studentovu účast, pokud bude student svým chováním narušovat průběh kurzu, případně z jiných závažných důvodů. V tomto případě bude poměrná část kurzovného vrácena.

Nina English si vyhrazuje právo vypsaný kurz před jeho začátkem zrušit. Dojde-li ke zrušení z důvodu nenaplnění kapacity kurzu, bude vám navržen náhradní termín nebo vráceno zaplacené kurzovné v plné výši. Nina English si  vyhrazuje právo na změnu lektorů v průběhu kurzu.

Student si je vědom, že…

 

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA PŘES SKYPE

Lekce probíhá 1x týdně 60min přes Skype nebo dle domluvy. Na dni a hodině další lekce se domlouváme vždy na konci lekci.

Objednaný balíček lekcí se platí předem, na bankovní účet Nina English.

Potřebuje-li student lekci zrušit, musí tak učinit nejpozději 24h před zahájením výuky, jinak mu lekce propadá. Lekci lze zrušit přes email nebo sms.

Při předčasném ukončení studia ze strany studenta se kurzovné nevrací. Při předčasném ukončení studia ze strany Nina English se vrací kurzovné za neodučené lekce. 

Potřebuje-li student výuku na krátký čas přerušit, neprodleně o tom informuje Nina English, pokud se do 4 týdnů od poslední lekce nekontaktuje s Nina English, spolupráce končí a kurzovné se nevrací.

Student je sám zodpovědný za vlastní studijní posun, který je plně závislý na studentově motivaci a práci v lekcích i mimo ně.

Pokud student nevyplní všechny zadané úkoly z předchozí lekce nejpozději 30min před zahájením lekce, úkoly se dělají ve výuce (=ztráta času).

WORKSHOPY A VÍKENDOVKY

Vyplněním a odesláním přihlášky do kurzu Nina English se zavazujete nejpozději do týdne uhradit celé kurzovné, a to ode dne obdržení emailu s instrukcemi k platbě. Nina English se zavazuje odeslat instrukce k platbě nejpozději do 48 hodin od odeslání přihlášky. Pokud kurz začíná za méně než týden, zavazujete se uhradit kurzovné nejpozději do 3 dnů od obdržení instrukcí k platbě. 

Zaplacením kurzovného se vaše objednávka stává závaznou.

V případě, že se rozhodnete zrušit svoji účast na kurzu:

 

Pokud se odhlásíte z kurzu v jeho průběhu (v důsledku osobního rozhodnutí, nemoci, rodinných či jiných důvodů), je zaplacené kurzovné nevratné a nelze jej převést na jiného studenta, na jiný kurz ani jiný termín.

Zameškané lekce se nenahrazují.

Lektor má právo ukončit studentovu účast, pokud bude student svým chováním narušovat průběh kurzu, případně z jiných závažných důvodů. V tomto případě bude poměrná část kurzovného vrácena.

Nina English si vyhrazuje právo vypsaný kurz před jeho začátkem zrušit. Dojde-li ke zrušení z důvodu nenaplnění kapacity kurzu, bude vám navržen náhradní termín nebo vráceno zaplacené kurzovné v plné výši. Nina English si  vyhrazuje právo na změnu lektorů v průběhu kurzu.

Student si je vědom, že…

 

PLACENÁ FB SKUPINA

Vyplněním a odesláním přihlášky do placené FB skupiny Nina English se zavazujete uhradit kurzovné za měsíční přístup a k založení pravidelného bankovního příkazu k měsíční platbě.

Přístup do skupiny vám bude přidělen až po připsání částky na účet. 

Svou účast ve skupině můžete kdykoliv zrušit a svou pravidelnou platbu zrušit.

Mgr. Nina Hanáková, vedoucí FB kurzu, si vyhrazuje právo ukončit studentovu účast, pokud bude student svým chováním narušovat průběh kurzu, případně z jiných závažných důvodů. V tomto případě bude poměrná část kurzovného daného měsíce vrácena.

Ve skupině se k sobě chováme slušně a podporujeme se. Pokud má někdo jiný názor, vyjádří ho s respektem k druhému.

Nina English si vyhrazuje právo kurz zrušit, o čemž minimálně týden dopředu všechny členy informuje, jak příspěvkem ve FB skupině, tak přes email.